Van Haagen Dynamische Beveiligings Systemen
haagendbs.nl haagendbs.nl
Nederlands Duits
  • Secupost ant-Rampalen overzicht

De Rediweld rubberen Wielkeg of Truckstop is hier toegepast opdat chauffeurs anders de trailer daar weg zetten waar niet mag, Door structuur aan te brengen met deze wielstopper wordt nu duidelijk aangegeven waar de trailer geparkeerd kan worden.

Deze Wielstoppers kunnen ook in gesloten klinkerverharding worden gemonteerd, de zgn H-klinker.